Godt Nytt År 2021

Publisert i Hjem | Merket med , , , , , , | Kommentarer er skrudd av for Godt Nytt År 2021

NAV – Er du gravid og i arbeid, og i risikogruppen grunnet korona? (sjekket 30.11.20)

Svangerskapspenger i NAV

«»Er du gravid, tar du kontakt med lege eller jordmor (etter retningslinjene for kontakt gitt av helsemyndighetene) som gjør en vurdering av om smittefaren er en risiko for fosteret. Da kan du ha rett på svangerskapspenger, les mer om hvordan du søker på våre nettsider.»»

(Ser at jordmødre melder om godkjente svangerskapspenger-søknader hos gravide som kan være i smitterisiko på grunn av arbeid. Behandlingstid er også kortere enn 4 uker 30.12.2020)

Se innlegget mitt: Sykemelding eller svangerskapspenger i graviditet?

Les også:

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI): Anbefalinger om koronasmitte og gravide i arbeid (14.4.2020)

Jordmødre krever bedre beskyttelse av gravide i jobb: – Dagens regler går ikke langt nok (20.8.2020)

Direktoratet snur – anbefaler at gravide helsearbeidere skjermes (26.3.2020)

Publisert i Gravid - koronavirus, Hjem, Koronavirus | Merket med , , , , , , , | Kommentarer er skrudd av for NAV – Er du gravid og i arbeid, og i risikogruppen grunnet korona? (sjekket 30.11.20)

NRK: Nytt tilbud skal berolige kommende mødre (25.3.2020)

– Måten vi forholder oss til gravide, har forandret seg nesten over natta, sier kommunejordmor.

Les hele artikkel HER

Kan få jordmor inn i stua

Jordmødre kan nemlig tilby sine gravide videokonsultasjoner. Dermed kan gravide invitere dem digitalt inn i stua.

– Det er et tiltak Jordmorforbundet har samarbeidet med myndighetene for å få på plass. Det gjør at flere gravide kan være hjemme og likevel få oppfølging på en trygg og sikker måte, sier Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet.

Hun oppfordrer nå alle landets kommuner til å kjøpe inn det utstyret som mangler for å komme i gang med videokonsultasjonene.

– Utstyret må raskt på plass for å hindre smittespredning, og for å få et godt tilbud til de gravide som er i karantene eller isolasjon i en pandemisituasjon, sier hun.

NY ARBEIDSHVERDAG: Kommunejordmor Linn Holberg har fått en ny arbeidshverdag under koronapandemien. Her i videokonsultasjon med med en pasient fra kjøkkenbordet i Trøndelag.
Foto: Privat

Jordmorforbundet – Tilbud om tjenestestøtte til Jordmødre (26.3.2020)

Jordmorforbundet samarbeider med RBUP og Landsforeningen 1001 og støtter nytt tilbud om tjenestestøtte til jordmødre for å bidra til at gravide og barselkvinner får det best mulig i denne spesielle tiden. Jordmødre kan ta kontakt med psykolog Gro Vatne Brean: gro.vatne.brean@r-bup.no

Publisert i Gravid - koronavirus, Hjem, Koronavirus | Merket med , , , , , , , , , , , , , , | Kommentarer er skrudd av for NRK: Nytt tilbud skal berolige kommende mødre (25.3.2020)

Dagens medisin: Direktoratet snur – anbefaler at gravide helsearbeidere skjermes (26.3.2020)

Tillitsvalgtledere jubler over at Helsedirektoratet råder arbeidsgivere til å la gravide i helsetjenesten slippe å jobbe med Covid-19-pasienter.

HUSK! DET ER IKKE SYKEMELDING, MEN SVANGERSKAPSPENGER den gravide skal ha ved mistanke om helsefarlig arbeid for fosteret/barnet!

NAV svangerskapspenger :

Er du gravid og i arbeid, og i risikogruppen grunnet korona?

Er du gravid, tar du kontakt med lege eller jordmor (etter retningslinjene for kontakt gitt av helsemyndighetene) som gjør en vurdering av om smittefaren er en risiko for fosteret. Da kan du ha rett på svangerskapspenger, les mer om hvordan du søker på våre nettsider

Les hele artikkelen HER

«Helsepersonell med pasientkontakt har risiko for eksponering for koronasmitte fra syke personer som oppsøker helsetjenesten. Anbefalt smittevernutstyr skal benyttes av alt helsepersonell ved mottak og behandling av mistenkt eller sikker covid-19-syk pasient.

For helsepersonell som er gravide, er det ut fra et føre-var-prinsipp anbefalt at annet helsepersonell tar prøver av og behandler personer med mulig covid-19-sykdom, så langt det er mulig. Tilrettelegging gjøres i samråd med arbeidsgiver.

For helsepersonell som er gravide, og som også har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 (se avsnitt om gravide og risikofaktorer ovenfor), anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko.

Sykemelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig.»

Les mer:

Dagens medisin – Reagerer på at Hdir ikke anbefaler skjerming av gravide (25.3.2020)

Dagens medisin – Vi må beskytte de gravide fra koronaviruset (18.3.2020)

FHI – Råd og informasjon for gravide og ammende (20.3.2020)

Fra Helsenorge – Råd om korona til gravide og ammende (30.3.2020)

Fra Helsenorge – Råd om korona til foreldre, barn og unge (7.4.2020)

Publisert i Gravid - koronavirus, Hjem, Koronavirus | Merket med , , , , , , , | Kommentarer er skrudd av for Dagens medisin: Direktoratet snur – anbefaler at gravide helsearbeidere skjermes (26.3.2020)

Påvist/mistanke koronasmitte ved svangerskap og fødsel (30.11.20)

Fra Norsk gynekologisk forening – Koronavirus ved svangerskap og fødsel (24.11.20)

Det nye koronaviruset (coronavirus) kalles SARS-CoV-2 og forårsaker sykdommen covid-19.

De fleste smittede utvikler mild sykdom (ca. 80 %)

Risiko for smitte øker når der er mer smitte i befolkningen.

Viruset smitter først og fremst ved dråpesmitte ( f eks. nysing, hosting, klem), men kontaktsmitte (f eks. dørhåndtak, overflater, varer på butikken) er også mulig med mindre betydning.

Det er per i dag mulig at det kanskje kan smittes fra mor til barn før eller under fødsel, men i liten grad.

Gravide som trenger sykehusinnleggelse på grunn av covid-19 skal registreres i Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet -> LINK

Her er oppsummering per 09.10.2020 -> LINK

Symptomer,»de klassiske»: FEBER, TØRRHOSTE, TUNGPUST

Andre symptomer: slapphet, sår hals, nedsatt lukt- og smaksans, hodepine, muskel- og leddsmerter, diare, magesmerter

Det bør være lav terskel for å teste gravide som har:

høyt blodtrykk, hjerte- og/eller lungesykdom, diabetes, kronisk nyresykdom, kronisk leversykdom, muskelsykdommer, immunsykdommer eller får immunterapi, alder> 35 år eller fedme (BMI ≥35) (BMI-kalkulator)

Video hvordan prøve tas fra nesen (på engelsk)

Gravide bør følge myndighetenes/Folkehelseinstituttets til enhver tid oppdaterte råd om isolasjon og karantene -> LINK (FHI 28.11.2020)

Les mer:

Norsk Gynekologisk forening: Koronavirus ved svangerskap og fødsel (24.11.2020)

Helsenorge: Råd om korona til gravide og ammende (13.11.2020)

Folkehelseinstittutet (FHI): Risikofaktorer ved covid-19 infeksjon hos gravide (18.09.2020)

Norsk Helseinformatikk (NHI): Gravide og covid-19 (16.09.2020)

OUS: Informasjon om koronavirus og hjertesyke gravide (21.3.2020)

Publisert i Fødsel - koronavirus, Gravid - koronavirus, Hjem, Koronavirus | Merket med , , , , , , , , | Kommentarer er skrudd av for Påvist/mistanke koronasmitte ved svangerskap og fødsel (30.11.20)