Jordmor på jobb i Corona tider

Les hele artikkel på jordmorforbundet sin side.

Det er utrolige dager å jobbe på sykehus fortiden. Ja, jeg er jordmor og Corona skaper mye fortvilelse og litt sorg. Vi har sperret sykehusene for å beskytte oss alle. 

Foto: Eva Rose

Som jordmor er jeg på regjeringens liste over kritiske samfunnsfunksjoner. Vi som jordmødre vil ikke fylle andre arbeidsoppgaver enn det vi er spesialister på, nemlig å ta imot barn. Så det vil alltid være jordmødre på vakt når det er bruk for oss.

Hilsen jordmor Anne Fjeldberg

Publisert i Fødsel - koronavirus, Hjem, Koronavirus | Merket med , , , , ,

Nå er løsningen på plass og jordmødre får refusjon for videokonsultasjoner – Jordmorforbundet (23.3.)

Helsepersonell som må behandle pasienter via nettmøte på grunn av smitteverntiltakene, skal nå få refusjon fra staten.

– Fysioterapeuter, jordmødre, kiropraktorer og andre som jobber for kommunen vil få takster for videokonsultasjoner. Dette har det blitt jobbet med i rekordfart, sier helseminister Bent Høie (H) til NRK.

Takstene er identisk med det legene har fått og trer i kraft mandag 23. Mars. I forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset kan takstene 1a, 1b og 1c benyttes ved telefonkonsultasjoner og ved videokonsultasjoner av jordmor fram til 01.09.20. HELFO kommer med mer informasjon når dette offentligjøres 23.03.20.

Jordmorforbundet – Link til artikkel «Jordmødre får utvidet takst for telefon- og videokonsultasjon»

Publisert i Allment - koronavirus, Gravid - koronavirus, Hjem, Koronavirus | Merket med , , , , , , , ,

Pasienter skal ikke betale egenandel ved undersøkelser som tas på grunn av mistanke om smitte av covid-19 – Helsedirektoratet (7.4.2020)

Covid-19 er definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Dette betyr at pasienter ikke skal betale egenandel ved mistanke om smitte som medfører undersøkelse. Fritaket for egenandel gjelder også ved behandling og kontroll av sykdommen. Fritaksordningen gjelder både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. 

Helsedirektoratet – LINK (under 5.1)

Lovdats – Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer (1.1.1995)

Publisert i Allment - koronavirus, Hjem, Koronavirus | Merket med , , , , , ,

Be om å se din morkake!

Tenk på at du får et nytt organ under graviditeten, og når du er ferdig med graviditet, kommer organet ut!

Se på video om morkake!

Kroppen danner morkaken tidlig i svangerskapet. Barnet får næring og surstoff på den ene retning (fra mor til barnet) gjennom morkaken og fjerner avfallsstoffer på den andre retning (fra barnet til mor). Du kan tenke at den er fosterets «matpakke, lunger og søppelkasse».

En forutsetning for at et svangerskap skal gå godt er at morkaken fungerer som den skal.

Morkake veier rundt 500-600 g +/- og navlestrengen er rundt 50 cm +/-. Den lengste jeg har målt var 120 cm! Og tyngste morkake veide godt over en kilo.

Morkake har to sider som er veldig forskjellige. Fra babyens side ser morkaken nesten tre ut. Vi kaller det «livets tre». Navlestrengen rundt babyen er vanligvis i midten av morkaken. Blodkarene som er in i geleaktig navlestrengen sprer seg rundt morkake
På mors side fester morkaken seg til livmorveggen under graviditet og frigjøres i løpet av få timer etter fødselen.

Etter barnet er født, så får dy sprøyte med oksytocin, «kjærlighetshormon», for at livmoren din trekker seg sammen og lar morkake å løsne lettere og fortere. Oksytocin får du også blant annet når du har rier, når du ammer og når du får orgasme! Og vi finnene utskiller dette i sauna…

Foto: Marita Ruohoranta
Barnets sin side. Foto: Marita Ruohoranta
Mor sin side. Foto: Marita Ruohoranta

Her har barnet vert i sin pose. Foto: Marita Ruohoranta

Les mer:

STORK placenta-studien 2019: Morkaken sender beskjeder til fosteret

Newton: Line skjærer i morkake (video)

Forskning 2019: Morkakens størrelse påvirker hvordan det går med babyen

Publisert i Fødsel, Hjem | Merket med , , , , , ,

Fødsel – Max kommer til verden i hui og hast

Da vi er avhengig av naturen, er det ikke alltid det går som vi forestiller oss. Jeg kjenner igjen denne følelsen som jordmor å ikke ha det trygge føderommet og alt utstyr rundt seg. Jeg har tatt i mot barn blant annet (uplanlagt!) i båt, ambulanse-bil, på toalett opp i do-sete (kvinnen trodde hun måtte trykke ut hard avføring), i heisen, på akuttmottaket, opp i vanlig lenestol, på gulvet…

«Fotograf Tammy Karin tok fantastiske bilder av Jes Hogan sin fødsel. Familien hadde tidligere ansatt ham som fødsels- og barselfotograf.
«Jeg var tilfeldigvis fortsatt våken og kledd da han kontaktet meg litt etter tre om natten.»
Jes sendte en tekstmelding.
“Basert på samtalen kunne jeg si at fødsel kommer å gå raskt. Jeg tekte over at hun dukke opp til sykehuset med babyen i armene, sier Tammy.
Tammy samlet utstyret sitt og reiste til sykehuset.»

Her er resultatet:

Foto: Little Leapling Photography
Foto: Little Leapling Photography
Foto: Little Leapling Photography
Foto: Little Leapling Photography
Foto: Little Leapling Photography
Foto: Little Leapling Photography
Foto: Little Leapling Photography

Publisert i Fødsel, Hjem | Merket med , , , , , , , , , ,