Kommunen bør opprettholde normal aktivitet i helsestasjonstilbudet til gravide og barselkvinner

Helsedirektoratet: Helsetjenester som tilbys gravide, barn og unge bør opprettholde normal drift under koronapandemien, samtidig som grunnleggende smitteverntiltak overholdes.

Les mer her (21.121.2021)

/oppdatert 31.12.2021