Erkjennelse av farskap ->OBS! Digital erklæring fra og med 29.9.2021 !

Om dere ikke er gift (altså dere er samboere eller enslige) så må man registrere erkjennelse av farskap. Dette bør helst gjøres før fødsel. Barnet får da begge som foreldre. Dette bør også gjøres før man melder navnet til barnet: da blir mor ellers som eneforeldre.

Far kan erklære farskapet både, før og etter fødsel. Erklæring av farskap skal gjøres skriftlig enten ved å erklære digitalt eller ved oppmøte på et offentlig kontor. 

Ved offentlig kontor får du ett skjema (nytt siden 1.1.2020) hos jordmor/lege og kan fylle ut der eller du kan møte opp på følgende steder: (HUSK GYLDIG ID!)

• til legen eller jordmoren, dersom foreldrene kommer til svangerskapskontroll sammen

• på sykehuset etter fødselen i forbindelse med fødselsmeldingen (men helst før fødsel altså: det er nok papirarbeid ved fødsel: blant annet fødselsmelding, som sendes elektronisk og denne gir ikke automatisk far/morskap)

• ved personlig fremmøte før eller etter fødselen, hos skattekontoret, NAV-kontoret, en dommer eller en norsk utenriksstasjon.

Utfylling av papirskjema:

Barn: om barnet er ikke født ennå, skriver man termindato etter ultralyd og bokommunen der man bor ved underskriving.

Mor og Far: skriv opplysninger

Erklæring av farskap: du som barnefar skriver under ved nærvær av hun/han som skal attestere deg. Om du er under 18 år må en foreldre dine skrive også under samtidig.

Mors underskrift: (OBS! Veldig sjelden) Mor må godta og underskrive erklæringen dersom

• farskapet erklæres av en mann som mor ikke har oppgitt som barnets far

• erklæringen kan innebære endring av tidligere fastsatt farskap (jf. barneloven § 7)

Felles foreldreansvar : For barn født etter 01.01.2020 er Barnelovens utgangspunkt at foreldrene har felles foreldreansvar. Hvis:

• mor ønsker å ha foreldreansvaret alene må hun melde fra til Skatteetaten om det innen ett år fra den dagen farskapet er fastsatt.

• far ikke ønsker å ha foreldreansvar må han melde fra til Skatteetaten om det innen ett år fra den dagen farskapet er fastsatt.

• mor har meldt inn at hun ønsker foreldreansvaret alene og far ønsker delt foreldreansvar må han selv ta saken til domstolen.

Attestering og innsending: Erklæringen skal underskrives og stemples av den som er tilstede og tar imot erklæring om farskap (ofte altså jordmor). HUSK STEMPEL på alle sider/kopier! (Norge stopper uten stempel, erfarer jeg som er fra utlandet :-)) 

Korrekt utfylt og signert erklæring og en kopi (altså original og en kopi) skal sendes for registrering og arkivering til Skatteetaten Postboks 9200 – Grønland 0134 Oslo

Hvis foreldrene ikke bor sammen, skal en kopi av erklæringen sendes til NAV Familie- og Pensjonsytelser Bergen, Postboks 6244 Bedriftssenter, 5893 Bergen.

Jeg tar også kopi til foreldre og man krysser av nederst i helsekortet.

Info om Medmorskap – søknad og NAV – medmorskap

Referanser og les mer:

Nav – Farskap og foreldreansvar (29.9.2021)

Helsenorge – Farskapserklæring og fødselsmelding (29.9.2021)

Skatteetaten – Farskap

Helsedirektoratet – Gravide skal få kunnskapsbasert informasjon og ha innflytelse på oppfølgingen i svangerskapet (Erklæring av farskap/medmorskap) (9.12.2019)

Regjering – Farskap (9.2.2021)

SKJEMA ERKLÆRING AV FARSKAP ->Du får dette hos jordmor/lege (NAV 55-00.10 Bokmål Fastsatt 03.2003 Endret 01.2020)

Skatteetaten – Fødsel og navnevalg

Skatteetaten – medmorskap (skjema pdf)

Lovdata- Forskrift om fastsetjing av medmorskap -> NYTT: OBS! endringer fra 1.1.2021: «§ 5 første og andre ledd skal lyde: Søknad om fastsetting av medmorskap skal setjast fram på fastsett blankett eller digitalt og sendast til folkeregistermyndigheita. Søkjar kan sende søknad så snart den assisterte befruktninga har funne stad. Minst ein av partane skal underteikne søknaden eller identifisera seg elektronisk på ein sikker måte.»

Lovdata

Stortinget «Farskap kan òg erklærast ved retur av skjema frå Arbeids- og velferdsdirektoratet, jf. § 11 andre ledd. Arbeids- og velferdsdirektoratet må sende skjema i rekommandert brev eller ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom det er nytta ein betryggande metode for å sikre at skjemaet er mottatt. Erklæringa gjeld berre når ho er gjeven av den som mora har gjeve opp som far, eller når mora skriftleg har godteke erklæringa. Ved digital erklæring må både mor og far identifisere seg elektronisk på ein sikker måte. Den digitale erklæringa er berre gyldig dersom barnet vert født i Noreg.»

Endring i barnelova (digital erklæring av farskap). Prop. 97 L (2019-2020)

/oppdatert 30.9.2021

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s