Rusmidler og legemiddelmisbruk i svangerskapet

Fosteret/barn som blir utsatt for rusmidler og/eller vanedannende medisiner i fosterlivet er ofte sårbare og kan få ulike helseproblemer. Det er derfor viktig å komme tidlig i gang med oppfølging og behandling. Dette er meget komplisert tverrfaglig arbeid.

Bilde fra OUS

Rustelefonen 08588Hjelp til deg med rusproblemer (Helsenorge)

Rus:

Norsk Gynekolog forening: Rus og legemiddelmisbruk i svangerskap (Veileder i fødselshjelp 2020)

KoRus Sør: Gravide rusmiddelbrukere

Regjering: Bedre tilbud til gravide med rusproblemer

ROP.no (snakk om rus): Et utvalg verktøy for kartlegging av rusmiddelproblemer og psykisk helseproblematikk.

Helsedirektoratet: Gravide og rusmidler – Pakkeforløp

Helsedirektoratet: Rapport om konsekvenser for fosteret/barnet ved bruk av rusmidler/avhengighetsskapende legemidler i svangerskapet

Helsedirektoratet: Gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) (Nasjonal faglige retningslinjer)

Helsenorge: Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)