Alkohol i svangerskapet

Vi vet med sikkerhet at alkohol i svangerskapet kan medføre alvorlige skader på barnet, både fysisk og knyttet til læring, adferd og sosial funksjon. Det er ingen sikker nedre grense for alkohol i graviditeten.

Turvallista alkoholinkäytön rajaa raskauden aikana ei ole. Alkoholin sikiöaikana aiheuttamat vauriot näkyvät FASD-lapsilla usein vaikeuksina oppimisessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja oman käyttäytymisen säätelyssä. Kuva: iStock
Bilde: iStock

Helsenorge: gravid og alkohol

FHI: gravid og alkohol 

Hva skjer om du drikker under graviditeten?

Helsenorge: Føtalt alkoholsyndrom

Forelesning fra Sørlandet sykehus: FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder: etiske utfordringer, klinisk bilde, prognose, tiltak og oppfølging – hva vet vi?)

Sørlandet Sykehus: Regional Kompetansetjeneste – medfødte russkader: Vi arbeider for og med barn utsatt for alkohol eller andre rusmidler under svangerskapet.

FASD magasin

FASD Nordic

Tema: Alkoholrelaterte fosterskader (FASD) – KoRus-Sør

Av og til: 90.000 barn vokser opp med en mamma eller pappa som drikker for mye alkohol.

Av og til: Jeg prøver å bli gravid – hva med alkoholen?

Folkehelseinstituttet (FHI): Alkoholbruk tidlig i svangerskap antagelig ikke årsaken til småbarns atferdsproblemer

AUDIT-screening til den gravide eller TWEAK (NHI) (Hdir anbefaler disse to skjemaer)

Aftenposten: Ny studie: Alkoholbruk tidlig i svangerskapet «fører trolig ikke til adferdsproblemer» hos barn