«Alt om spedbarnsmat» i Helsenorge.no

Lansering av «Alt om spedbarnsmat» på helsenorge.no/spedbarnsmat

Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for amming lanserer i dag 23. februar 2021 en digital løsning for informasjon om spedbarnsernæring «Alt om spedbarnsmat» på helsenorge.no/spedbarnsmat

«Alt om spedbarnsmat» består av korte filmer og tekster om amming og ernæring i barnets første leveår.

Målet er att foreldre skal få god og oppdatert informasjon om spedbarnsernæring fra en trygg og pålitelig kilde samt at helsepersonell får et verktøy som de kan bruke i arbeidet med å veilede foreldre.

Temaene i «Alt om spedbarnsmat» omfatter:
• Amming og morsmelk
• Morsmelkerstatning
• Matemetoder (koppmating, flaske)
• Introduksjon av fast føde
• D-vitamintilskudd

Flere filmer vil bli publisert fremover. På sikt er målet å gi svar på det meste foreldre lurer på når det gjelder spedbarnsernæring, derav den ambisiøse tittelen «Alt om spedbarnsmat».

(Fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming: februar 2021 nyhetsbrev nr. 2)