Kommunen bør opprettholde normal aktivitet i helsestasjonstilbudet til gravide og barselkvinner (2.2.2021)

Helsedirektoratet: Helsetjenester som tilbys gravide, barn og unge bør opprettholde normal drift under koronapandemien, samtidig som grunnleggende smitteverntiltak overholdes.

Les mer her.