Jordmor eller lege?

Bilde fra Den Norske Jordmorforening

I Norge kan du velge selv om du går til jordmor og/eller lege.

Dessverre har ikke alle kommuner jordmor, uansett at dette er lovpålagt. Og i mange kommuner går du f eks. første kontroll til lege (tas alle prøver) og så annen hver gang jordmor og annen hver gang til lege.

Ofte er denne «deling» bare noe som har vært «hele tiden» og ikke noe som organiseres på denne måten. Trolig dette kan være en av de grunnene at man holder stillingsprosenter lave hos oss jordmødre i kommunehelsetjenesten.

Jeg, som er jordmor, tenker at det er naturlig å gå til oss: vi er utdannet bare til dette og har bare fokus på den gravide og hennes familie. Vi er også sykepleiere i bunnen. Vi har ofte lengre time: minimum 30 min, noen ganger 45 min. Når jeg snakker f eks. om amming og fødsel, så har jeg dobbel time.

Jeg ønsker inderlig at alle kvinner/partnere har tilgang til jordmor i hele Norge!

Fastlegen skal i utgangspunkt gi det samme omsorg som vi jordmødre gir. Altså blant annet å snakke om amming, fødsel og tiden etter.

Det er dessverre til tider uenigheter mellom jordmødre og fastleger hvem er det som skal ha hovedansvar om svangerskapsomsorg.

En norsk oversikt sier (FHI): «Det er gode grunner til å velge svangerskapsomsorg og fødselshjelp der jordmødre styrer oppfølgingen. Oppfølging av jordmødre fører til at noen færre føder for tidlig, noen flere føder vaginalt, noen færre forløses med vakuum eller tang og noen færre velger smertestillende. Jordmorstyrt oppfølging gir også noe lavere risiko for dødfødsler og dødsfall blant nyfødte.» Link (1)

Les mer:

Helsenorge: Svangerskapskontroller

Helsedirektoratet: Kap 2. Konsultasjoner i svangerskapsomsorgen -> Se oversikt over anbefalte undersøkelser og innhold i konsultasjonene (PDF)

Norsk Helseinformatikk (nhi.no): Svangerskapskontroll

Den Norsk Gynekologforening: Svangerskapsomsorg

(1) Folkehelseinstituttet FHI: Jordmorstyrt oppfølging av gravide og fødende er et godt og trygt alternativ

Cochrane-oversikt 2016: Midwife-led continuity models of care compared with other models of care for women during pregnancy, birth and early parenting

Info Norden: Graviditet og fødsel i Norden

Dagsavisen: Gravide Ingvill fikk nei til kontroll hos jordmor (3.2.2018)

Dagens Medisin: Vi trenger nye modeller i svangerskapsomsorgen? (27.8.2020)

Den Norske Legeforening (Tidskrift) La de små barn komme til meg (7.9.2020)