Helsekort del 2: Levevaner

Tror jeg bruker mest tid på dette ved første kontroll og føler at har aldri nok tid å informere nok! Har laget egne temasider om røyking, snus, alkohol, rus og vold. Her skal vi også informere om f eks. mat og mosjon (egne temasider kommer)

Levevaner: 

  • Røyking – jordmor skal spørre om røykevanene dine og om du røyker, så skal du få informasjon om mulige skader det kan gi. Også skal jordmor gi info om røykeslutt. Les mer her
  • Snus – det skal også spørres om du snuser: snusing kan gi lignende skader som røyking. Les mer her.

Referanser og les mer: (egne temasider i bloggen)

Røyking i svangerskapet

Snusing i svangerskapet

Alkohol i svangerskapet

Rusmidler og vanedannende medisiner

Vold i svangerskapet