Helsekort del 1: personalia, graviditeter og helse

Ved første kontroll fylles det ut helsekortet. Du får papirutgave og jordmor/lege fyller ut også i journalsystemet som elektronisk helsekortet.

Håper det kommer en dag f eks app eller lignende elektronisk svangerskapsjournal. Jeg personlig er ikke så glad at gravide har taushetsbelagt informasjon med seg hele tiden. Men likevel er det viktig å ha dette i tilfelle du havner i akutte situasjoner eller er i området der du ikke hører til på fødeavdeling (ingen/lite journalveksling mellom sykehusene/helseforetakene).

Mor og far/medmor:

 • Norsk personnummer eller D-nummer (obs! kan være flere forskjellige D-numre -> folkeregister/kommune/sykehus). Ofte mangler det partneren sin siste sifre fra personnummer!
 • Adresse og mobilnummer (obs! samme adresse/ikke samme adresse i folkeregister (ikke nok å bestille videresending av posten. Om dere ikke har samme adresse i folkeregister -> ugift/enslig)) Ofte mangler det partneren sitt mobilnummer!
 • Høyeste utdanningsnivå på moren
 • Kontaktinfo om fastlegen og jordmoren din
 • Bakgrunn: land, språk, behov for tolk

Tildigere svangerskap:

 • Hvor mange graviditeter du har alt sammen med dette nytt graviditet inkludert
 • Hvor mange barn du har (levende fødte)
 • Hvor mange spontane aborter du har fra før? (IKKE provoserte)
 • Det skal altså ikke stå om du har hatt provosert(e) abort(er) -> jeg bruker å skrive et nytt helsekortet om legen har skrevet om dette (-> det er ikke alle som ønsker at partneren vet om dette)

Tidligere og/eller nåværende sykdommer:

 • F eks. om du har hatt gjentatte urinveisinfeksjoner (UVI), blodpropp (trombose), autoimmune sykdommer (f eks. Sjögrens syndrom, systemisk lupus erythematosus (SLE), primær biliær cirrhose, autoimmun thyreoideasykdom, systemisk sklerose, leddgikt og multippel sklerose (MS)), har du vært eller er på behandling angående psykiske lidelser ved BUP/DPS, har du hatt ulykker (f eks. metall/skruer i kroppen) eller noe annet du synes det kunne være viktig å nevne.
 • Har dere selv eller deres andre barn blitt behandlet av hoftefeil? Les mer om hoftedysplasi

Merknader/annet:

 • Her skriver man mer forklaringer ved behov om f eks. sykdommer
 • Det kan bli viktig info underveis i graviditet eller viktig beskjed til føden/barsel

Legemidler:

 • Bruker du noe medikamenter daglig/av og til? -> Hvilket medikamenter? Dagsdosering? Kan du ta medikament når du er gravid? Hvem har ansvar å følge opp: fastlege/sykehus?
 • Jeg skriver også endringer av medisiner underveis eller om man tar f eks. dobbel dose jern osv.
 • Legemiddelallergi: har du reagert på noen medisiner? Dette er VIKTIG!
 • Folat: Har du tatt folat (folinsyre) FØR du ble gravid? Og har du tatt folat ETTER du ble gravid og første 12 uker?

Utgangspunkt av disse (og mange andre) spørsmålene er informasjon til Medisinsk fødselsregister (info til foreldre pdf). De blir sendt elektronisk ved utreise fra barsel.

Referanser og les mer:

Helsenorge: Svangerskapskontroller

Helsedirektoratet: Kap 2. Konsultasjoner i svangerskapsomsorgen -> Se oversikt over anbefalte undersøkelser og innhold i konsultasjonene (PDF)

Norsk Helseinformatikk (nhi.no): Svangerskapskontroll

Den Norsk Gynekologforening: Svangerskapsomsorg

Helsedirektoratet: Her kan man laste ned det nyeste versjon av helsekortet (pdf)

Helsedirektoratet: Veiledning for utfylling av helsekort for gravide (pdf)

Helsedirektoratet: Algoritmeark for helsekort for gravide (pdf)

Helsedata: Medisinsk fødselsregister (MFR)

Medisinsk fødselsregister

Arvelig sykdommer: Helsenorge, NHI, Bioteknologirådet, Nyfødtscreening (Føllingstest)