Helsekort del 1: personalia, graviditeter og helse

Mor og far/medmor:

 • Norsk personnummer eller D-nummer (obs! kan være flere forskjellige D-numre -> folkeregister/kommune/sykehus). Ofte mangler det partneren sin siste sifre fra personnummer!
 • Adresse og mobilnummer (obs! samme adresse/ikke samme adresse i folkeregister (ikke nok å bestille videresending av posten)) Ofte mangler det partneren sin mobilnummer!
 • Sivilstatus: om dere ikke har samme adresse i folkeregister -> ugift/enslig
 • Høyeste utdanningsnivå på moren
 • Yrke -> også bransje på moren i tanke på evt. farer for foster/barnet i graviditet/ved amming. Har du vært på jobb siste 6 mnd før du ble gravid? Hvor stor stilling/vikariat du har?
 • Kontaktinfo om fastlegen og jordmoren din
 • Bakgrunn: land, språk, behov for tolk

Tildigere svangerskap:

 • Hvor mange graviditeter du har alt sammen med dette nytt graviditet inkludert
 • Hvor mange barn du har (levende fødte)
 • Hvor mange spontane aborter du har fra før? (IKKE provoserte)
 • Ex. u. -> graviditet utenfor livmor (ekstrauterint svangerskap)
 • Tidligere svangerskap: f eks. fødselsår, kjønn, vekt, (hvilket sykehus du fødte), hvordan gikk svangerskapet?, fødte du til termindato?, hvordan gikk fødsel?, hvordan gikk amming?, hvor lenge du ammet?
 • Det skal altså ikke stå om du har hatt provosert(e) abort(er) -> jeg bruker å skrive et nytt helsekortet om legen har skrevet om dette (-> det er ikke alle som ønsker at partneren vet om dette)

Tidligere og/eller nåværende sykdommer:

 • F eks. om du har hatt gjentatte urinveisinfeksjoner (UVI), blodpropp (trombose), autoimmune sykdommer (f eks. Sjögrens syndrom, systemisk lupus erythematosus (SLE), primær biliær cirrhose, autoimmun thyreoideasykdom, systemisk sklerose, leddgikt og multippel sklerose (MS)), har du vært eller er på behandling ved BUP/DPS, har du hatt ulykker eller noe annet du synes det kunne være viktig å nevne.
 • Arvelig sykdommer hos din eller barnefar sin familie: f eks. trisomi 13 (Pataus syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom), trisomi 21 (Downs syndrom)
 • Er dere i slekt? Her tenker man f eks. søskenbarn
 • Har dere selv eller deres andre barn blitt behandlet av hoftefeil? Les mer om hoftedysplasi

Merknader/annet:

 • Her skriver man mer forklaringer ved behov om f eks. sykdommer
 • Det kan bli noe underveis i graviditet eller viktig beskjed til føden/barsel

Legemidler:

 • Bruker du noe medikamenter daglig/av og til?
 • Hvilket medikamenter? Dagsdosering?
 • Jeg skriver også endringer av medisiner eller om man tar f eks. dobbel dose jern osv.
 • Legemiddelallergi: har du reagert på noen medisiner? Dette er VIKTIG!
 • Folat: Har du tatt folat (folinsyre) FØR du ble gravid? Og har du tatt folat ETTER du ble gravid og første 12 uker?

Utgangspunkt av disse (og mange andre) spørsmålene er informasjon til Medisinsk fødselsregister (info til foreldre pdf). De blir sendt etter du har født og blitt skrevet ut av barsel.

Les mer:

Helsenorge: Svangerskapskontroller

Helsedirektoratet: Kap 2. Konsultasjoner i svangerskapsomsorgen -> Se oversikt over anbefalte undersøkelser og innhold i konsultasjonene (PDF)

Norsk Helseinformatikk (nhi.no): Svangerskapskontroll

Den Norsk Gynekologforening: Svangerskapsomsorg

Helsedirektoratet: Her kan man laste ned det nyeste versjon av helsekortet (pdf)

Helsedirektoratet: Veiledning for utfylling av helsekort for gravide (pdf)

Helsedirektoratet: Algoritmeark for helsekort for gravide (pdf)

Helsedata: Medisinsk fødselsregister (MFR)

Medisinsk fødselsregister