1. kontroll 6-12 uker (dobbel time)

  • Dette er MINIMUM hva legen/jordmoren din skal finne ut av deg ved første kontroll.
  • Det skal finnes ut om det er nok å følge anbefalte 8 kontroller i løpet av graviditet.
  • Man skal også finne ut om du hører til som normal- eller risikogravid og du må for eksempel henvises til tidlig ultralyd eller til oppfølging av spesialhelsetjeneste
  • Helsekort -> Fylles ut ved første kontroll. Mer om helsekortet og utfylling her (OBS! Ny design av helsekortet siden juni 2018 (mange får fortsatt den gammel, dessverre). Les mer om helsekortet her: del 1, del 2 og del 3.
  • Blodtrykk -> blir sammenlignet seinere i graviditet. Les mer om blodtrykket her
  • Blodprøver -> Kartlegge om du må tas flere enn de «obligatoriske». Prøver tas innen 12 uker i graviditet (langtidsblodsukker HbA1c innen 16 uker). Les mer om blodprøver her
  • Urinprøve -> Lever morgentidlig urin ved første kontroll. Les mer om urinprøve her
  • BMI (eller KMI) -> Kroppsmasseindeks: det er flere måter å måle om du er undervektig, normalvektig, overvektig eller har fedme. Du kan selv regne ut dette her
  • Rådgiving og samtale. Les mer om her.
  • Henvisning til rutine/ordinær ultralyd ved 17-19 uker. Dette blir samtidig som søknad om fødeplass.

Mange steder kan også jordmor henvise deg til blod/urinprøver og jordmor kan alltid henvise deg videre til rutineultralyd (og ellers til føden/poliklinikk).

Les mer:

Helsenorge: Svangerskapskontroller

Helsedirektoratet: Kap 2. Konsultasjoner i svangerskapsomsorgen -> Se oversikt over anbefalte undersøkelser og innhold i konsultasjonene (PDF)

Norsk Helseinformatikk (nhi.no): Svangerskapskontroll

Den Norsk Gynekologforening: Svangerskapsomsorg