NAV – Er du gravid og i arbeid, og i risikogruppen grunnet korona?

Svangerskapspenger i NAV

«»Er du gravid, tar du kontakt med lege eller jordmor (etter retningslinjene for kontakt gitt av helsemyndighetene) som gjør en vurdering av om smittefaren er en risiko for fosteret. Da kan du ha rett på svangerskapspenger, les mer om hvordan du søker på våre nettsider.»»

(Ser at jordmødre melder om godkjente svangerskapspenger-søknader hos gravide som kan være i smitterisiko på grunn av arbeid. Behandlingstid er også kortere enn 4 uker 30.12.2020)

Se innlegget mitt: Sykemelding eller svangerskapspenger i graviditet?

Referanser og les mer:

Helsenorge: Råd om korona til gravide og ammande (5.3.2021)

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI): Anbefalinger om koronasmitte og gravide i arbeid (22.4.2021)

Jordmødre krever bedre beskyttelse av gravide i jobb: – Dagens regler går ikke langt nok (20.8.2020)

Helsedirektoratet: Arbeidsgivere bør skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper (31.3.2020)

Direktoratet snur – anbefaler at gravide helsearbeidere skjermes (26.3.2020)

/oppdatert 27.4.2021