Påvist/mistanke koronasmitte ved svangerskap og fødsel (sjekket 7.4.2021)

Fra Norsk gynekologisk forening – Koronavirus ved svangerskap og fødsel (24.11.20)

Det nye koronaviruset (coronavirus) kalles SARS-CoV-2 og forårsaker sykdommen covid-19.

De fleste smittede utvikler mild sykdom (ca. 80 %)

Risiko for smitte øker når der er mer smitte i befolkningen.

Viruset smitter først og fremst ved dråpesmitte ( f eks. nysing, hosting, klem), men kontaktsmitte (f eks. dørhåndtak, overflater, varer på butikken) er også mulig med mindre betydning.

Det er per i dag mulig at det kanskje kan smittes fra mor til barn før eller under fødsel, men i liten grad.

Gravide som trenger sykehusinnleggelse på grunn av covid-19 skal registreres i Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet -> LINK

Her er oppsummering per 09.10.2020 -> LINK

Symptomer,»de klassiske»: FEBER, TØRRHOSTE, TUNGPUST

Andre symptomer: slapphet, sår hals, nedsatt lukt- og smaksans, hodepine, muskel- og leddsmerter, diare, magesmerter

Det bør være lav terskel for å teste gravide som har:

høyt blodtrykk, hjerte- og/eller lungesykdom, diabetes, kronisk nyresykdom, kronisk leversykdom, muskelsykdommer, immunsykdommer eller får immunterapi, alder> 35 år eller fedme (BMI ≥35) (BMI-kalkulator)

Video hvordan prøve tas fra nesen (på engelsk)

Gravide bør følge myndighetenes/Folkehelseinstituttets til enhver tid oppdaterte råd om isolasjon og karantene -> LINK (FHI 7.4.2021)

Les mer:

Norsk Gynekologisk forening: Koronavirus ved svangerskap og fødsel (24.11.2020)

Helsenorge: Råd om korona til gravide og ammende (5.3.2021)

Folkehelseinstittutet (FHI): Risikofaktorer ved covid-19 infeksjon hos gravide (18.09.2020)

Norsk Helseinformatikk (NHI): Gravide og covid-19 (16.09.2020)

OUS: Informasjon om koronavirus og hjertesyke gravide (21.3.2020)