Gravid, jobb og Covid-19 (oppdatert 7.4.2021)

Foreløpig er det lite som tyder på at gravide er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom med det nye koronaviruset. Gravide kan ha økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner, som for eksempel influensa.

Jordmorforbundet vil likevel at føre var prinsipp skal gjelde for gravide

GRAVIDE KAN HA økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner hvis de blir smittet, som ved vanlig influensa. Vi vet foreløpig for lite om dette også gjelder for Covid-19. Jordmorforbundet henstiller til føre var-prinsippet før vi vet mer. Gravide og ammende arbeidstakere skal ikke settes til arbeid som kan medføre risiko for foster eller barn.

Gravide er sårbare og vi har for små studier av koronasmitte til å konkludere foreløpig.

For helsepersonell som er gravide, bør det tilrettelegges for at annet helsepersonell tar prøver av og behandler personer med mulig covid-19-sykdom. Dette er et føre-var-prinsipp.

Sykemelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig. (OBS! Det er svangerskapspenger og ikke sykemelding (ofte vanlig misinformasjon -> frisk gravid, men risiko på jobb -> svangerskapspenger!))

Les mer:

NRK: Jordmødre krever bedre beskyttelse av gravide i jobb: – Dagens regler går ikke langt nok (20.8.2020)

Dagbladet: Vi er bekymret for de gravide (debatt) (24.4.2020)

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami): Anbefalinger om koronasmitte og gravide i arbeid (11.12.2020)

Dagsavisen: Direktoratet med oppdatert liste: Gravide helsearbeidere bør også skjermes (27.3.2020)

Dagens Medisin: Direktoratet snur – anbefaler at gravide helsearbeidere skjermes (26.3.2020)

Helsedirektoratet: Anbefaling til arbeidsgivere om helsepersonell med risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 (25.3.2020)

NRK: Kine har termin når pandemien kan nå sin topp: – Bør ta ekstra vare på gravide nå (19.3.2020)

Dagens Medisin: Vi må beskytte de gravide fra koronaviruset (18.3.2020)

Arbeidstilsynet: Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet (allment) (22.3.2020)

Arbeidstilsynet: Graviditet og arbeidsmiljø