Gravid, jobb og Covid-19

Bilde herfra Dr. Austin Dennard said she felt comfortable receiving the COVID-19 vaccine based on the fundamental principles of how MRNA vaccines work to develop viral immunity. «As a physician and a mother, receiving the vaccine is another opportunity I have to fight for the health of my patients, my community, and my pregnancy.»

Enda en studie finner sammenheng mellom covid-19-infeksjon hos gravide og svangerskaps- og nyfødtkomplikasjoner. Jordmorforbundet mener det er på tide at gravide blir inkludert i risikogruppen. Dagens medisin 27.4.2021.

Foreløpig er det lite som tyder på at gravide er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom med det nye koronaviruset. Gravide kan ha økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner, som for eksempel influensa.

Jordmorforbundet vil likevel at føre var prinsipp skal gjelde for gravide

GRAVIDE KAN HA økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner hvis de blir smittet, som ved vanlig influensa. Vi vet foreløpig for lite om dette også gjelder for Covid-19. Jordmorforbundet henstiller til føre var-prinsippet før vi vet mer. Gravide og ammende arbeidstakere skal ikke settes til arbeid som kan medføre risiko for foster eller barn.

Gravide er sårbare og vi har for små studier av koronasmitte til å konkludere foreløpig.

For helsepersonell som er gravide, bør det tilrettelegges for at annet helsepersonell tar prøver av og behandler personer med mulig covid-19-sykdom. Dette er et føre-var-prinsipp.

Sykemelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig. (OBS! Det er svangerskapspenger og ikke sykemelding (ofte vanlig misinformasjon -> frisk gravid, men risiko på jobb -> svangerskapspenger!))

Referanser og les mer:

Dagens medisin – Gravide trenger et større vern på arbeidsplassen 27.4.2021

NRK – Jordmødre krever bedre beskyttelse av gravide i jobb: – Dagens regler går ikke langt nok 20.8.2020

Dagbladet – Vi er bekymret for de gravide (debatt) 24.4.2020

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) – Anbefalinger om koronasmitte og gravide i arbeid 22.4.2021

Dagsavisen – Direktoratet med oppdatert liste: Gravide helsearbeidere bør også skjermes 27.3.2020

Dagens Medisin – Direktoratet snur – anbefaler at gravide helsearbeidere skjermes 26.3.2020

Helsedirektoratet – Anbefaling til arbeidsgivere om helsepersonell med risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 25.3.2020

NR – Kine har termin når pandemien kan nå sin topp: – Bør ta ekstra vare på gravide nå 19.3.2020

Dagens Medisin: – Vi må beskytte de gravide fra koronaviruset 18.3.2020

Arbeidstilsynet – Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet (allment) (22.3.2020)

Arbeidstilsynet – Graviditet og arbeidsmiljø

/oppdatert 27.4.2021