Gynekologforening – Koronavirus ved svangerskap og fødsel (24.3.2020, sjekket 12.4.)

Gynekologforening LES MER HER

Viruset smitter først og fremst ved dråpe- og kontaktsmitte. Det er ikke sikre holdepunkter for smitte, gjennom morkake, men data er foreløpig begrenset.  I en artikkel som oppsummerer funn fra 38 gravide med covid-19, ble det ikke påvist virus i fostervann, navlestrengsblod eller svelgeprøve av nyfødte ved fødsel. Det ble heller ikke funnet koronavirus i brystmelk (4, 5, 6).
 
Virus i koronafamilien er funnet på overflater i opptil 9 dager etter deponering og i studier av SARS-CoV-2-viruset er det sett overlevelse på overflater fra 4-72 timer avhengig av materiale (7, 8).

Dråpesmitte

 • Det er påvist virus i alle typer av nese- og halssekret og i spytt

Kontaktsmitte

 • Avføring: Viruset er funnet i avføring hos 50 % av de smittede (testing av avføring til smittede menn)(9)
 • Urin: Få har påvisbart virus i urin
 • Blod: Det mangler sikre data på virus i blod foreløpig. I noen rapporter er det funnet virus i blod hos 8-15 % (10, 11). De få syke som er rapportert med virus i blod ser ut til å ha meget lav virusmengde i blod og kun kortvarig. Risikoen for blodsmitte til barnet er sannsynligvis svært liten. (Derfor teste man ikke heller fra blod, men nese/hals)
 • Vaginalsekret: Det er lite trolig at virus kan smitte i vagina, men her mangler foreløpig data
 • Brystmelk: Det er så langt ikke funnet virus i melk (5)
   

Oppsummert bør alt materiale fra SARS-CoV-2 smittede gravide og fødende pga. usikkerhet, håndteres som kontaminert.

Gravide og SARS-CoV-2-smitte

Generelt kan gravide som er smittet av enkelte virus (f.eks. influensa) ha økt risiko for mer alvorlig forløp. Alvorlig sykdom er imidlertid beskrevet hos noen få gravide, men det mangler data på forekomst av flere ulike sykdommer eller lidelser samtidig hos samme person (5, 6).

Det er stilt spørsmål hvorvidt infeksjon tidlig i graviditeten øker risiko for spontanabort eller misdannelser hos foster. Det er foreløpig ikke holdepunkter for at dette gjelder SARS-CoV-2 infiserte gravide.

Gjennomgang av sykehistoriene til gravide med covid-19 indikerer mulig økt risiko for tidlig vannavgang, tidlig fødsel og tegn på stress hos foster ved infeksjon i tredje trimester (5, 16, 17). Rapporterte data har vist komplikasjoner hos enkelte nyfødte til covid-19-syke kvinner, sannsynligvis utløst av å bli født tidlig. Ingen av de nyfødte hadde SARS-CoV-2-positive prøver eller Apgar score ≤7 etter 5 minutter (6, 18).

Diagnostikk

Smittetid er opptil 14 dager (i gjennomsnitt 5 dager), men virus kan overføres fra bærere uten symptomet (derfor avstand!) (1, 19). I en rapport som inkluderte 32 gravide med covid-19 var 7 (22 %) uten symptomer og 2 (6 %) ble innlagt intensivavdeling (5). I en kinesisk rapport fikk 10 av 13 koronavirusinfiserte gravide feber, de fleste ledsaget av tørrhoste. Kun 3 opplevde tungpusthet (4). Generelt sett er det beskrevet at covid-19 kan ha en mild start med evt. forverring og tidvis rask utvikling av pustesvikt etter ca. en uke (19, 20).
 

 • Feber (43 % ved innleggelse, 89 % under forløpet (21))
 • Hoste (68 %)
 • tung puste
   
 • Slapphet
 • Sår hals
 • Hodepine, muskel-og leddsmerter
 • Diare (3,8 %)

Håndtering

Gravide med mistanke om eller påvist SARS-CoV-2 smitte

Gravide skal følge helsemyndighetenes råd om isolasjon og karantene (24, 25). Gravide med symptomer på mulig koronainfeksjon kontakter primærhelsetjeneste (fastlege, legevakt) og testes etter gjeldende retningslinjer. Ellers friske gravide med milde symptomer holder seg hjemme og isoleres i henhold til FHIs råd.

Gravide med moderat til alvorlige symptomer, henvises til eller kontakter fødeavdelingen direkte.

Gravide som bruker acetylsalisylsyre (Albyl-E), kan fortsette å bruke dette, men det kan diskuteres med anestesi/intensivlege ved alvorlig covid-19-sykdom (26).

Hjemmekarantene (ut fra vanlige FHI-retningslinjer) (25)

 • Utsett svangerskapskontroll, evt. ultralyd til etter karantene på 14 dager hvis mulig
 • Kontakt med fødeavdeling ved lite liv, rier, vannavgang (andre vanlige obstetriske problemstillinger)

Gravide i hjemmeisolasjon (ved sannsynlig/påvist SARS-CoV-2 smitte) (24, 28)

 • Utsett svangerskapskontroll, evt. ultralyd til etter karantene på 14 dager hvis mulig
 • Kontakt med fødeavdeling ved lite liv, rier, vannavgang (eller andre obstetriske problemstillinger)
 • Legevakt, evt. fødeavdeling, bør kontaktes ved forverring av tilstanden
 • For gravide som har hatt symptomer opphører isolasjon 6-8 dager etter symptomfrihet; etter individuell vurdering uført av lege (29). Retesting anbefales ikke, da det på det nåværende tidspunkt ikke foreligger gode nok data
 • For gravide uten symptomer opphører isolasjon 14 dager etter positiv test (29)

LES MER OM DETTE

Innleggelse av gravid med moderat til alvorlig covid-19

Overvåkning av gravide med moderat-til alvorlig covid-19

– Forløsning ved påvist covid-19: vaginal fødsel og keisersnitt

Medikamentell behandling

– Monitorering av gravide og barselkvinner covid-19

– Barsel, mødre med SARS-CoV-2 (42)

Oppfølgning

– Oppfølgning av gravid med covid-19 etter hjemreise

– Oppfølging av nyfødt etter hjemreise (42)

Forebygging

Generelle råd

Råd for å forebygge smitte med SARS-CoV-2 er de samme som for andre luftveisinfeksjoner og som for ikke-gravide.

 • Unngå folkemengder
 • Unngå offentlig transport
 • Unngå kontakt med syke mennesker
 • God håndhygiene
 • Avstå fra unødvendige reiser

Gravide kvinner som arbeider i helsevesenet

Fra 20 mars 2020 anbefaler FHI; «For helsepersonell som er gravide, er det ut fra et føre-var-prinsipp anbefalt at annet helsepersonell tar prøver av og behandler personer med mulig covid-19-sykdom, så langt det er mulig. Tilrettelegging gjøres i samråd med arbeidsgiver.

For helsepersonell som er gravide, og som også har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko (28, 44)».
Sykmelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging ikke er mulig, og svangerskapspenger vurderes da på vanlig måte (45).

Se henvist litteraturliste i artikkelen

Om Jordmoren.no

Sykepleier, jordmor, landbrukets HMS og mastergrad innen landbruk og graviditet. Har jobbet innen psykiatri, gynekologi, observasjonspost til gravide, barsel og mest på fødeavdelinger. Fra jordmorstyrt fødestue til kvinneklinikker. Fra Finland, men jobbet også i Sveits, Sverige og siden 1999 i Norge rundt. Nå som kommunejordmor og i regional jordmorberedskap. Tidligere melkebonde og fortsatt like glad i landbruk som å være jordmor. kontakt@jordmoren.no
Dette innlegget ble publisert i Amming - koronavirus, Fødsel - koronavirus, Gravid - koronavirus, Hjem, Koronavirus og merket med , , , , , , . Bokmerk permalenken.