Helsenorge – Råd om korona til gravide og ammende (23.3.)

Fra Helsenorge – Råd om korona til gravide og ammende

Fra Helsenorge – Råd om korona til foreldre, barn og unge

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene gravide og ammende har om koronaviruset.

Foto: Johnér © Corbis

Gravide og korona

Hva vet vi om gravide og koronaviruset?

Gravide kan ha økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner hvis de blir smittet, som for eksempel influensa. Vi vet ikke om dette også gjelder for koronavirussykdom. For å beskytte deg og andre, tar helsevesenet mange forhåndsregler med å redusere smitterisiko og sykdom. Basert på erfaringen vi har så langt om korona på verdensbasis, ser ut til at gravide tåler koronaviruset godt. Gravide er ikke særlig utsatt for alvorlig koronavirussykdom.

Folkehelseinstituttet har også råd til gravide, barn og ungdom.

Bør jeg ta spesielle forholdsregler?

For å forebygge smitte bør du følge samme råd som befolkningen for øvrig, slik som god håndhygiene og begrense kontakt med andre utenom familien. Er du i 2. og 3. trimester, eller i 1.trimester og har risikofaktorer, anbefales sesonginfluensavaksine. Dette gjelder uavhengig av koronavirusinfeksjon.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg er gravid og i risiko?

Dersom du har kronisk sykdom eller svangerskapskomplikasjoner bør du diskutere med din lege om det er grunn til å utvise ekstra forsiktighet og behov for tilrettelegging på arbeidsplassen. Du trenger ikke sykemelding med mindre det ikke er mulig å tilrettelegge din arbeidssituasjon. Jobber du som helsepersonell og er gravid, bør du ut fra et føre-var-prinsipp, avklare med din arbeidsgiver at det tilrettelegges for at annet helsepersonell tar prøver av og behandler personer med mulig koronavirussykdom (covid-19-sykdom), så langt det er mulig.

Kan viruset smitte fra meg til barnet før, under eller etter fødsel?

Vi vet ikke sikkert om koronaviruset kan smitte fra mor til barn før eller under fødsel. Foreløpig ser det ut som du ikke trenger å bekymret deg. Ut ifra kunnskapen vi har så langt, er det ikke påvist smitte via morkaken og det er heller ikke bekreftet at barnet smittes under fødselen. Det betyr at du kan føde på vanlig måte.

Skal jeg følge mitt vanlige svangerskapsprogram?

Vi anbefaler deg å følge vanlige svangerskapskonsultasjoner hos jordmor/lege. Helsetjenesten er nå i en krevende situasjon, som kan medføre midlertidige endringer på din ordinære avtaler. Du anbefales å kontakte jordmor/lege som vanligvis gjennomfører svangerskapskontrollene dine, for å få informasjon og råd om hvordan du skal forholde deg.

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet eller føler meg syk?

Har du symptomer på luftveisinfeksjon, eller en mistanke om at du er smittet av koronavirus, er det viktig at du kontakter helsetjenesten i forkant av avtalte kontroller for å avklare hvordan disse kan gjennomføres. Vanlige symptomer på koronavirus er hoste, feber og kortpustethet. Er du bekymret for din egen helse eller barnet i magen, skal du ta kontakt med din lege/jordmor med en gang.

Fødsel og korona

Hva skjer når jeg skal føde?

Er du ikke syk eller smittet går fødsler som normalt.

Dersom du får påvist koronavirus like før eller under fødsel, vil du få eget rom, personalet vil bruke smittebekledning og det kan være aktuelt også for deg å bruke munnbind. Du kan være sammen med barnet ditt etter fødselen med mindre du er alvorlig syk, eller barnet ditt er svært prematurt eller sykt. Føde- og nyfødtavdelingene i Norge er beredt til å håndtere både deg og barnet ditt og har utarbeidet gode rutiner hvordan de best skal hjelpe.

Kan jeg få besøk av familie og venner på sykehuset?

For å redusere risiko for deg, barnet ditt, og for andre fødende, nyfødte og for personell som trenger å være på jobb, har føde- og barselavdelingene på sykehusene innført restriksjoner på besøk. Det kan også være restriksjoner for ledsager. Dere bør gå inn på ditt sykehus sine hjemmesider og lese mer informasjon.

Kan jeg ha med ledsager?

Smitterisiko både hos deg og din ledsager vurderes individuelt. Dersom ledsager har luftveisinfeksjon/smitte/sitter i karantene kan ledsager dessverre ikke være med i fødselen. Dersom du planlegger å være ledsager i nærliggende fødsel, oppfordres du til hjemmekontor som resten av befolkningen. Det kan være lurt å opplyse arbeidsgiver om at fødsel er nærliggende og at det er restriksjoner dersom du blir smittet av koronaviruset.

Amming og korona

Kan jeg amme?

Det er ikke påvist koronavirus i morsmelk hos kvinner med koronavirusinfeksjon der dette er undersøkt. Kvinner med koronavirusinfeksjon kan derfor amme som normalt.

Om Jordmoren.no

Sykepleier, jordmor, landbrukets HMS og mastergrad innen landbruk og graviditet. Har jobbet innen psykiatri, gynekologi, observasjonspost til gravide, barsel og mest på fødeavdelinger. Fra jordmorstyrt fødestue til kvinneklinikker. Fra Finland, men jobbet også i Sveits, Sverige og siden 1999 i Norge rundt. Nå som kommunejordmor og i regional jordmorberedskap. Tidligere melkebonde og fortsatt like glad i landbruk som å være jordmor. kontakt@jordmoren.no
Dette innlegget ble publisert i Amming - koronavirus, Fødsel - koronavirus, Gravid - koronavirus, Hjem, Koronavirus og merket med , , , , , , , , , , , . Bokmerk permalenken.