Hvordan morkake ser ut?

Kroppen danner morkaken (=placenta) tidlig i svangerskapet. Barnet får næring og surstoff på den ene retning (fra mor til barnet) gjennom morkaken og fjerner avfallsstoffer på den andre retning (fra barnet til mor). Du kan tenke at den er fosterets «matpakke, lunger og søppelkasse».

Se på video om morkake!

En forutsetning for at et svangerskap skal gå godt er at morkaken fungerer som den skal.

Morkake veier rundt 500-600 g +/- og navlestrengen er rundt 50 cm +/-. Den lengste jeg har målt var 120 cm! Og tyngste morkake veide godt over en kilo.

Morkake har to sider som er veldig forskjellige. Fra babyens side ser morkaken nesten tre ut. Vi kaller det «livets tre». Navlestrengen rundt babyen er vanligvis i midten av morkaken. Blodkarene som er in i geleaktig navlestrengen sprer seg rundt morkake
På mors side fester morkaken seg til livmorveggen under graviditet og frigjøres i løpet av få timer etter fødselen.

Etter barnet er født, så får dy sprøyte med oksytocin, «kjærlighetshormon», for at livmoren din trekker seg sammen og lar morkake å løsne lettere og fortere. Oksytocin får du også blant annet når du har rier, når du ammer og når du får orgasme! Og vi finnene utskiller dette i sauna…

Foto: Marita Ruohoranta
Barnets sin side. Foto: Marita Ruohoranta
Mor sin side. Foto: Marita Ruohoranta

Her har barnet vert i sin pose. Foto: Marita Ruohoranta

Les mer:

STORK placenta-studien 2019: Morkaken sender beskjeder til fosteret

Newton: Line skjærer i morkake (video)

Forskning 2019: Morkakens størrelse påvirker hvordan det går med babyen

Om morkake på forskjellige språk