Amming og smitteforebyggende tiltak: mødre med symptomer på luftveisinfeksjon og/eller påvist covid-19-infeksjon

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA):

«Det er rapportert om relativt få spedbarn med bekreftet covid-19-infeksjon. De som har vært rapportert, har hatt mildt sykdomsforløp. Det er ikke dokumentert smitte fra mor til barn, og det er heller ikke påvist smitte av virus via morsmelk.»

«Amming beskytter barnet mot sykdom den første tiden etter fødsel og videre gjennom
spedbarnsalder og barndom. Den beskyttende effekten er særlig sterk mot
infeksjonssykdommer gjennom direkte overføring av antistoffer og andre
infeksjonsbeskyttende faktorer, samt gjennom morsmelkens viktige innvirkning på utvikling og modning av immunsystemet.»

Les mer og her finner du referanser (1.7.2021)

Sykepleien – Amming bør ikke avbrytes selv om mor er koronasyk eller skal ta vaksinen. (20.01.2021)

/oppdatert 25.4.2021