SAMLESIDE: Les mer om koronavirus

Folkehelseinstituttet (FHI): Råd og informasjon for gravide og ammende (3.3.2021)

Folkehelseinstittutet (FHI): Risikofaktorer ved covid-19 infeksjon hos gravide (18.09.2020)

Helsenorge: Råd om korona til gravide og ammande (5.3.2021)

Helsenorge: Barnehage, skole og høyere utdanning (7.4.2021)

Norsk Gynekologisk forening: Koronavirus ved svangerskap og fødsel (24.11.2020)

Norsk Helseinformatikk (NHI): Gravide og covid-19 (16.09.2020)

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami): Anbefalinger om koronasmitte og gravide i arbeid (11.12.2020)

Helsedirektoratet: Anbefaling til arbeidsgivere om helsepersonell med risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 (25.3.2020)

Helsedirektoratet: Arbeidsgivere bør skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper for smitte av koronavirus (31.3.2020)

Barnelegeforening – Informasjon, veiledere og prosedyrer for barn og Covid-19 (19.11.2020)

Tidsskriftet for legeforening – Nyfødte bør være hos mor, også hvis mor har covid-19 (21.4.2020)

Gravid, jobb og Covid-19 (blogg-innlegg)

Påvist/mistanke koronasmitte ved svangerskap og fødsel (blogg-innlegg)

Allment:

Meld fra ved mistanke om koronavirus: Har du symptomer som kan skyldes koronavirus? Her kan du melde fra til Folkehelseinstituttet (FHI) (1.4.2020)

Helsedirektoratet Temaside om koronavirus (coronavirus) covid-19 med anbefalinger og informasjonsmateriell for helsepersonell og andre offentlige aktører.

Helsenorge.no Informasjon til befolkningen. Nødnumre må kun brukes av personer som er akutt syke. Hold deg hjemme hvis du er syk. Ring fastlegen hvis du har behov for hjelp fra lege. Ring informasjonstelefon for publikum på 815 55 015 hvis du har spørsmål om korona.

Folkehelseinstituttet Her finner du nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset. Har du spørsmål du ikke får besvart her kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Regjeringen.no Viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen.

Helsenorge – Advice on corona for women who are pregnant or breastfeeding (8.3.2021)

Questions about corona? Call the information hotline on 815 55 015.

Helsenorge – Råd om korona til foreldre, barn og unge (7.4.2021)

Helsenorge – Advice for parents, children and youth (21.1.2021)

Questions about corona? Call the information hotline on 815 55 015.

Helsenorge – Risikogrupper og deres pårørende (10.3.2021)

Helfo – Korona-informasjon for helseaktører. På denne temasiden finner du som er helseaktør viktig informasjon om hvordan korona-situasjonen påvirker takstbruk, oppgjør, utlevering på apotek/bandasjist og andre forhold til Helfo som du bør kjenne til.

Video:

Video hvordan prøve tas fra nesen (på engelsk)

/oppdatert 7.4.2021