Helsedirektoratet – Opprettholdelse av svangerskapsomsorg (25.3.2020, sjekket 12.4)

Link til Helsedirektoratet der du kan lese hele veiledning.

Kommunen bør på sine hjemmesider legge ut et telefonnummer som er betjent av jordmor og helsesykepleier.

Veiledning

Tjenesten må tilrettelegges på en slik måte at kommunens ivaretar forsvarlighetskravet. Nødvendig smitteverntiltak til dem som er friske, de som er i karantene og de som er syke må sikres. 

Smittevern

 • Generelle smittevernråd må følges.
 • Ved koronasmitte må oppfølging gjøres over telefon eller video. Ved fare for liv og helse må konsultasjoner gjennomføres med smittevernutstyr.
 • Begrense antall gravide, barn og unge på venterommet for å unngå smitte

Følgende konsultasjoner bør prioriteres for gravide

Det bør gjøres individuelle vurderinger. Kommunelegen bør være i dialog med fastleger og jordmødre i tråd med eksisterende planer å etablere hensiktsmessig funksjonsfordeling i samråd med helseforetaket.

Det er forståelse for at kommunen må allokere personell i en pågående krevende situasjon. Anbefalte konsultasjoner bør opprettholdes. Dersom tjenesten likevel må prioritere bør foreslåtte prioriteringer gjennomføres.

 • Gravide som har påvist sykdom eller er i risiko for å utvikle sykdom eller skade for seg selv og fosteret eller barnet på sikt.
 • OGTT (glukosebelastning) bør gjennomføres av gravide som tidligere har hatt svangerskapsdiabetes eller andre svangerskapsassosierte risikofaktorer, har foreldre eller søsken med diabetes, har etnisk bakgrunn utenom Europa, Fedme KMI ≥ 30.
 • Konsultasjoner til gravide der det er knyttet usikkerhet rundt fosterets trivsel og vekst.
 • Gravide som av fysiske, psykiske eller sosiale grunner har utfordringer med å ivareta egne og foster/barn behov.
 • Rh Neg gravide, har behov for kartlegging foster Rhd og profylakse.
 • Konsultasjoner som sikrer at barselkvinner og nyfødte får forsvarlig oppfølging etter fødsel. Barselkvinnen: Infeksjon, blødning, ammeveiledning og psykisk helse, traumer og liknende 
 • Barnet: Risiko for omsorgssvikt, vold, at de tar til seg nok næring, avdekking av sykdom som eks. gulsott, infeksjon,
 • Det må sikres at gravide med språkbarrierer forstår informasjon som blir gitt. 
 • Hjemmebesøk bør erstattes med konsultasjon på helsestasjon – tolk ved behov. 

Det er viktig at ansatte i kontakt med brukere spør og er oppmerksomme på om bruker eller andre husstandsmedlemmer har eller er i ferd med å utvikle symptomer på luftveisinfeksjon

Sammendrag

Gravide er i en særskilt situasjon. Ved uoppdaget avvik vil i tillegg til kvinnens helse, fosterets og barnets framtidige helse være truet.
Barselkvinner kan bli sendt ut fra sykehus allerede 6 timer etter fødselen. De har et stort behov for råd og veiledning, og det må være rutiner for at tjenesten skal kunne avdekke sykdom hos mor og barn, og  sikre god ernæring til den nyfødte.

Hjemmebesøk bør i størst mulig grad unngås. Jordmor og helsesykepleier som går på hjemmebesøk til mange vil være i større risiko for å bli smittet,  spre smitte og dermed behov for å bli satt i karantene

Risiko reduseres ytterligere ved å tilstrebe at færrest mulig er innkalt til samme tid. Ansatte skal følge basale smittevernrutiner

I tillegg bør det være lett tilgang til prevensjon for å hindre uønskede svangerskap.

Les mer om Koronavirus:

Helsedirektoratet

Helsenorge.no

Folkehelseinstituttet

Regjeringen.no

Om Jordmoren.no

Sykepleier, jordmor, landbrukets HMS og mastergrad innen landbruk og graviditet. Har jobbet innen psykiatri, gynekologi, observasjonspost til gravide, barsel og mest på fødeavdelinger. Fra jordmorstyrt fødestue til kvinneklinikker. Fra Finland, men jobbet også i Sveits, Sverige og siden 1999 i Norge rundt. Nå som kommunejordmor og i regional jordmorberedskap. Tidligere melkebonde og fortsatt like glad i landbruk som å være jordmor. kontakt@jordmoren.no
Dette innlegget ble publisert i Gravid - koronavirus, Hjem, Koronavirus og merket med , , , , , , , , , , , . Bokmerk permalenken.