Sykemelding eller svangerskapspenger i graviditet?

Mange klarer seg fint på jobb helt til foreldrepermisjon begynner. I Norge er det likevel høy sykefravær i graviditet (ca 62 %) mot f eks. 32 % i Sverige.

En del er sykdom, men trolig er en del manglende erfaring av å tilrettelegge, omplassere eller bruke svangerskapspenger til den enkelte gravide. Feil bruk av sykemelding er uheldig der man flytter ansvar og belastning over på gravide og hennes lege.

Hvis en gravid kvinne må slutte i arbeidet fordi hun har en arbeidssituasjon som kan skade fosteret, kan hun ha rett til svangerskapspenger.

Først må man prøve tilrettelegging og/eller omplassering til annet arbeid. Du skal beholde din full lønn (se nederst i artikkel Hovedtariffavtalen 8.3.3)

Helsedirektoratet sier: Ved fosterskadelig arbeid kan den gravide ha rett på svangerskapspenger. Den gravide sykemeldes ikke.

Sykemelding (lege skriver): når du er syk i svangerskapet: f eks bekkenleddsmerter (som er vanligst årsak å sykemelde gravide), høyt blodtrykk, sterkt svangerskapskvalme osv. Her blir det brukt sykemeldingsdager.

Svangerskapspenger (jordmor eller lege skriver): du er frisk i svangerskapet, men du har en jobb som kan være risiko eller skade på fosteret/barnet. Fosteret/barnet blir «sykemeldt».  Her blir det IKKE brukt sykemeldingsdager. Grunnlag til betalt sum er det samme som ved sykemelding.

Det er altså jordmor (eller lege) som skriver søknad for svangerskapspenger i samråd med den gravide:

Skjema for arbeidstakere: Skjema for tilrettelegging og omplassering ved graviditet (pdf)

Skjema for selvstendig næringsdrivende og frilansere: Krav om svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende og frilanser (pdf) (veldig vanskelig å finne papirutgave!)

I søknaden er det viktig at det står: «risiko/fare for fosteret/barnet» Ellers risikerer man at søknaden blir ikke godkjent av NAV.

Det er ca 4 ukers behandlingstid hos NAV (men leser hos flere at pga koronavirus blir behandlingstid kort!).

Referanser og les mer:

NAV – svangerskapspenger  (Søk her: arbeidstaker – Frilanser – Selvstendig næringsdrivende – Fisker)

Arbeidstilsynet – Graviditet og arbeidsmiljø

NAV – Gravid arbeidstaker (18.12.2020)

NHI – Sykemelding i graviditet (7.11.2011)

NHI – Arbeidsmiljø og svangerskap (25.10.2018)

Helsedirektoratet – Generelt om sykemelding ved graviditet (7.12.2016)

Norsk arbeidsmedisinsk forening (2017)- Tema Gravide og arbeidsmiljø

Masteroppgaven min (2017): «Hvorfor landbruk og graviditet?« (blogg-innlegg)

STAMI (2017) – Store forskjeller i sykefravær blant gravide kvinner i Europa

Forskning.no (2015) – Sykefravær ved graviditet har økt

Simployer (infotjenester.no) (2012) – Lettere med sykmelding enn tilrettelegging

STAMI (2011) – Tilrettelegging av arbeidsmiljø for gravide

Landsforening uventet barnedød (LUB): Svangerskapspenger – en veiledning i søknadsprosessen (18.1.2019)

Hovedtariffavtalen sier

8.3.3 Arbeid under svangerskapet/svangerskapspermisjon

Hvis arbeidet pga. svangerskapet ikke kan utføres tilfredsstillende, kan administrasjonen drøfte med arbeidstakeren og hennes tillitsvalgte at inntil 1 1/2 måned av permisjonen skal tas før nedkomstdatoen. Arbeidstakerens ønske skal tillegges avgjørende vekt.

Gravid arbeidstaker som etter lov eller forskrift ikke kan utføre sitt ordinære arbeid pga. risikofylt arbeidsmiljø, skal forsøkes omplassert som alternativ til svangerskapspermisjon. Behovet for omplassering må dokumenteres av lege/jordmor i tråd med NAV sine krav til dokumentasjon. Arbeidstaker som omplasseres etter denne bestemmelsen eller mottar svangerskapspenger har rett til full lønn fram til foreldrepermisjonen starter.

Det bør i vaktordninger legges til rette for at gravide arbeidstakere etter 28. svangerskapsuke kan ha en arbeidssituasjon som ikke medfører unødig belastning.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s